0.00 EUR
Reģistrēties

Atgriešanas iespējas

Veicot pirkumu internetā, pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā un atgriezt preci pērdevējam. Preces atgriešanas gadījumā visa par preci veiktā samaksa tiek atgriezta. Prece ir jāatgriež pilnā tās komplektācijā, kādā to piegādājis pārdevējs, ieskaitot visas preces sastāvdaļas, arī oriģinālo preces iepakojumu – pretējā gadījumā preces atgriešana tiks atteikta. Uzsākot iegādātā izstrādājuma lietošanu, pircējs apliecina, ka tā atbilst pasūtītajai un prece vairs nevar tikt atgriezta.

Veicot pirkumu uz vietas veikalā, "Noteikumi par distances līgumu" uz šo pirkumu neattiecas.

Iepirkšanās kārtību interneta veikalā www.ozolamebeles.lv nosaka Latvijas Republikas 2002.gada 28. maija LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 207 "Noteikumi par distances līgumu".

Vispārīgos noteikumus par patērētāju tiesībām un pienākumiem lasi šeit.

Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu, lasi šeit.

© Copyright 2015 SIA Cnl Global All rights reserved.
Drošības kods